Fakturace

  • Doručení výzvy k platbě
  • Vystavení faktury - daňového dokladu
  • Opětovné zaslání faktury
  • Aktivace objednaných služeb

Doručení výzvy k platbě

Ihned po dokončení a odeslání objednávky služeb nebo 30 dní před vypršením platnosti služby vás buď kontaktujeme či systém automatizovaně zašle fakturu k platbě pro prodloužení služeb na další periodu. Faktury zasíláme výhradně elektronickou poštou na vámi zaregistrovanou e-mailovou adresu.

Vystavení faktury - daňového dokladu

Daňové doklady - faktury jsou zasílány automaticky systémem ihned po spuštění služby, nejdéle však vždy k 1. dni v následujícím měsíci za proběhlé platby.

Opětovné zaslání faktury

Opětovné zaslání faktury na základě uhrazené výzvy je dostupné na url https://www.ahosting.cz/doklad.

Aktivace objednaných služeb

Služby jsou aktivovány automatizovaným systémem ihned po připsání správné částky se správnými údaji na náš účet.