Nastavení webhostingu

 • Jak si zapnout zobrazování chyb v PHP
 • Jak vypnout safe_mode
 • Jak zjistit aktuální nastavení PHP
 • Co vyplnit do kolonky "Příkaz" v Crontab úloze
 • Nezobrazují se mi přes FTP soubory vytvořené PHP skriptem
 • SSL certifikáty ( https:// )
 • phpMailer a metoda sendmail

Jak si zapnout zobrazování chyb v PHP

(zobrazuje se mi bílá stránka)
Pokud se Vám místo webové stránky zobrazí jen bílá stránka, pravděpodobně se vyskytla chyba v PHP skriptu a máte vypnuté zobrazování chyb. Zobrazování chyb (errorů) v PHP na stránce si můžete zapnout nahráním souboru .htaccess (název začíná tečkou!) přes FTP do složky httpdocs (nebo httpsdocs). Soubor pak musí obsahovat tyto řádky:

 • php_flag display_errors on
 • php_flag display_startup_errors on
 • php_value error_reporting 6143

Jak vypnout safe_mode

(safe_mode = off)
Tento návod je platný pouze pro administraci Plesk verze 9 a starší.
Je možné, že kvůli správnému běhu některé webové aplikace budete potřebovat vypnout safe_mode. Jelikož safe_mode lze vypnout jen na jednotlivých doménách a ne globálně, musíte dané provést v administraci Plesk -> vyberte si danou doménu, následně položku Nastavení Web Hostingu. Zde ve spodní části formuláře je položka Podpora PHP a vpravo checkbox -> . Danou volbu odškrtněte, následně uložte a vyčkejte na reload konfigurace webserveru.
V případě dotazů kontaktujte naší podporu na e-mailu podpora@ahosting.cz.

Jak zjistit aktuální nastavení PHP

Nastavení PHP je možné zjistit pomocí funkce phpinfo(). Vytvořte si soubor info.php a nahrajte jej pomocí FTP do složky httpdocs (nebo httpsdocs).

Co vyplnit do kolonky "Příkaz" v Crontab úloze

 • curl -m 30 http://www.vasedomena.xy/skript.php > /dev/null 2>&1

Za parametrem -m je číslo vyjadřující maximální dobu běhu skriptu ve vteřinách. Poté následuje celá URL cronu spouštěného skriptu. Výstup skriptu včetně chybových hlášení je přesměrován "do ztracena" pomocí řetězce znaků začínajícím znakem >

Příklad:
0 - Spuštění když je minuta 0
* - Spuštění v každou výchozí hodnotu (např. každou minutu)
0,15,30,45 - Spuštění když jsou minuty 0, 15, 30 nebo 45 (tj. každých 15 min)
*/15 - Stejné jako výše - spuštění každých 15 min.
10-15 - Spuštění každou minutu mezi  10. a 15. minutou
30-59/5 - Spuštění každych 5 minut po 30. minutě  (tj. 30, 35, 40, ...)

Nemohu editovat, mazat přes FTP soubory vytvořené PHP skriptem či se mi nezobrazují

(obrázky z webové galerie, soubory nahrané přes PHP skript - webserver, apod.)
Soubory nevidíte či nemůžete měnit, mazat z toho důvodu, že FTP účet je schválně pod jiným uživatelským účtem v nezávislé uživatelské rovině, než v jakém byly soubory přes PHP skript (webserver) vytvořeny. Toto je i zpětná ochrana, aby webserver nemohl editovat, mazat soubory na FTP bez přidělených práv. Díky tomu je při možném útoku eliminována výsledná škoda útočníkem pouze na soubory a složky s přidelenými právy.

Pokud vám nejde zapisovat data (upload obrázků a jiných souborů aj.) přes webserver (administraci prezentace, cms systému aj.), nastavte příslušné složce/složkám potřebná práva pro zápis ostatním uživatelům.
Důsledně doporučujeme, aby PHP skript (přes webserver), který data zapisuje, je tvořil se správnými atributy - tedy s atributy pro povolení zápisu souborů jiným uživatelum, ať můžete zpětně data spravovat pomocí FTP. Pro toto slouží např. v PHP funkce chmod.
Ovšem nedoporučujeme nastavovat hodnoty 666 nebo 777 u souborů s koncovkou .php či složek nahraných přes FTP pod uživatelem daného FTP.

SSL certifikáty ( https:// )

Nabízíme možnosti zabezpečení s využitím šifrovaných SSL certifikátů zdarma ( Lets Encrypt) nebo od předních světových certifikačních autorit. Využití šifrovaných certifikátu je pro webové stránky, facebookové aplikace či i šifrovaný přenos pošty atp.

SSL certifikát Lets Encrypt nabízíme pro www a webmail ke Garantovanému webhostingu zdarma.

Pro více informací o této službě nás prosím kontaktujte telefonicky či emailově obchod@ahosting.cz.

PhpMailer a metoda sendmail

Knihovna phpMailer, pokud je nakonfigurována na použití metody "sendmail" pomocí funkce IsSendmail,
např.: $mail->IsSendmail();
U nás ve výchozím nastavení nemůže fungovat, protože používá PHP funkci popen(), která je zakázána.
Řešením je nakonfigurovat phpMailer na metodu "mail", která funguje podobně jako "sendmail". V konfiguraci phpMaileru tedy zakomentujte nebo nepoužívejte $mail->IsSendmail();.

Pokud používáte knihovnu PHPmailer pro posílání e-mailů a v hlavičce mailu se objevuje
Return-Path: <www-data@mailx.ahosting.cz>
Upgradujte PHPmailer na novější verzi (5.2.2 a vyšší), která hlavičku korektně nastavuje. Není nutné měnit kód. Pokud je korektně nastaven odesílatel, PHPmailer nastavuje v hlavičce automaticky i pole Sender, a tím je správně nastaven i parametr Return-path.